Visina suncobrana: 2550 mm, širina: 2300mm, stup 75mmx75mm sa integriranom LED rasvjetom sa ...

Visina suncobrana: 2550 mm, širina: 2300mm, stup 75mmx75mm sa integriranom LED rasvjetom sa ...

Visina suncobrana: 2550 mm, širina: 2300mm, stup 75mmx75mm sa integriranom LED rasvjetom sa ...