Dužina: 80cm, širina: 40cm, visina: 65cm
Rattan žardinijera od aluminijske konstrukcije i o...

Dužina: 80cm, širina: 40cm, visina: 65cm
Rattan žardinijera od aluminijske konstrukcije i o...

Dužina: 106cm, širina: 30cm, visina: 60cm
Rattan žardinijera od aluminijske konstrukcije i ...

Dužina: 106cm, širina: 30cm, visina: 60cm
Rattan žardinijera od aluminijske konstrukcije i ...

Dužina: 41cm, Širina: 41cm, Visina: 64cm
Aluminijska konstrukcija opletena umjetnim r...

Dužina: 41cm, Širina: 41cm, Visina: 64cm
Aluminijska konstrukcija opletena umjetnim r...

Žardinijera FORMA 09
Dužina: 140cm, širina: 41cm, visina: 77cm
Rattan žardinijera od ...

Žardinijera FORMA 08
Dužina: 140cm, širina: 41cm, visina: 77cm
Rattan žardinijera od ...

Žardinijera FORMA 09
Dužina: 80cm, širina: 41cm, visina: 77cm
Rattan žardinijera od a...

Dužina: 41cm, Širina: 41cm, Visina: 64cm
Aluminijska konstrukcija opletena umjetnim r...