Stol CORONA
Dužina: 120, širina: 50cm, visina: 40cm
Aluminijska konstrukcija o...

Dužina: 100cm, širina: 50cm, visina: 50cm
Aluminijska konstrukcija stola opletena umjetnim ...

Stol Dužina: 100cm, Širina: 50cm, Visina: 41cm,
Set od aluminijske konstrukcije i opleten u...

Stol Dužina: 100cm, Širina: 50cm, Visina: 41cm,
Set od aluminijske konstrukcije i opleten u...

Stol FORTE
Dužina: 70cm, širina: 70cm, visina: 75cm
Stol od aluminijske konstrukcije ...

Dužina: 140cm, Širina: 80cm, Visina: 78cm
Stol od aluminijske konstrukcije i opleten u...

Stol CORONA
Dužina: 64cm, širina: 64cm, visina 35cm
Aluminijska konstrukcija o...

Promjer 60cm, visina: 50cm
Stol od aluminijske konstrukcije i opleten umjetnim ratanom

Dužina: 50cm, širina: 50cm, visina: 50cm
Aluminijska konstrukcija stola opletena umjetnim r...

Stol ORLANDO
Visina 75cm, Promjer: 70cm, po potrebi može biti 60cm – 80cm – ...