Dužina: 200cm, širina: 70cm, visina: 60cm, visina sjedećeg dijela: 40cm
Ležaljka od alu...

Dužina: 200cm, širina: 70cm, visina: 60cm, visina sjedećeg dijela: 40cm
Ležaljka od alu...

Dužina: 200cm, širina: 70cm, visina: 60cm, visina sjedećeg dijela: 40cm
Ležaljka od alu...

Dužina: 210cm, širina: 63cm, visina: 60cm, visina sjedećeg dijela: 35cm
Ležaljka od alu...

Dužina: 210cm, širina: 63cm, visina: 90cm, visina sjedećeg dijela: 35cm
Ležaljka od alu...

Dužina: 210cm, širina: 63cm, visina: 90cm, visina sjedećeg dijela: 35cm
Ležaljka od alu...

Dužina: 210cm, širina: 63cm, visina: 90cm, visina sjedećeg dijela: 35cm
Ležaljka od alu...

Dužina: 200cm, širina: 60cm, širina između rukonaslona: 70cm, visina: 50cm
Ležaljka od alum...